menu dblex
4rysk
5galen
tokig
6avvita
7befängd
fjollig
rasande
13besinningslös