menu dblex
5tokig
7kollrig
rasande
9vanvettig
10sinnessjuk
12översiggiven
13besinningslös
15sinnesförvirrad