menu dblex
4fria
5bärga
rädda
skona
6befria
bevara
hjälpa
skydda
såvera
7frigöra
förlösa
omvända
sauvera
8förlossa
förskona
undsätta
återköpa
återlösa
9saliggöra