menu dblex
2
3ful
4elak
grov
kall
käck
tuff
5djärv
flott
gemen
nosig
oblyg
otäck
plump
snygg
stygg
tyken
vågad
6cynisk
gåpåig
hutlös
mopsig
nedrig
näsvis
ohängd
ohöljd
simpel
stursk
7dristig
elegant
oberörd
okynnig
osnuten
skamlig
skamlös
snuskig
trotsig
utmärkt
8bovaktig
förmäten
insolent
oförsynt
ogenerad
pockande
råbarkad
uppnosig
9framfusig
förhärdad
obesvärad
oförskämd
omänsklig
personlig
storordig
stryktäck
svinaktig
uppkäftig
utmanande
vanvördig
övermodig
10föraktfull
hänsynslös
kallblodig
nonchalant
oanständig
respektlös
tilltagsen
11impertinent
12anspråksfull
förolämpande
självsväldig