menu dblex
6skriva
uttala
7avfatta
turnera
utforma
utfärda
8uppsätta
utarbeta
uttrycka
9precisera
stilisera
10artikulera
framställa
11verbalisera