menu dblex
2åk
3bil
4vagn
5kärra
schäs
åkdon
7vehikel
11terrängsläp
19fortskaffningsmedel