menu dblex
5enkel
gemen
6vanlig
7folkkär
populär
9okonstlad
plebejisk
10folkvänlig
11demokratisk
dempkratisk
lättfattlig
tillgänglig
15lätttillgänglig