menu dblex
5medge
8samtycka
10efterkomma
respektera
11tillmötesgå