menu dblex
4rasa
5andas
fräsa
lukta
snusa
vädra
6frusta
skumma
7snörvla