menu dblex
7utsätta
8emigrera
utvandra
12utlokalisera
15tvångsförflytta