menu dblex
4kort
lätt
skör
5oviss
snabb
ytlig
6antydd
efemär
flaxig
hastig
kursiv
löslig
orolig
osäker
rörlig
timlig
ändlig
7eterisk
flyende
ostadig
otrogen
volabel
volatil
8avlägsen
fladdrig
momentan
nyckfull
ombytlig
temporär
variabel
9förflugen
kortlivad
kortvarig
lättfotad
opålitlig
ovaraktig
skiftande
skisserad
sporadisk
vacklande
10fjärilslik
fladdrande
förgänglig
inkonstant
lättrörlig
obeständig
obetänksam
tillfällig
övergående
11avdunstande
föränderlig
oberäknelig
vankelmodig
12dagsländelik
oregelbunden
ögonblicklig