menu dblex
4lätt
tunn
5porös
6burrig
lucker
luftig
9uppburrad