menu dblex
3hop
här
hög
kår
lag
sky
4band
gäng
hord
kull
liga
ludd
lugg
stim
tofs
tova
5följe
grupp
hjord
klick
klump
krets
massa
noppa
parti
skara
skock
svärm
tropp
trupp
6anhang
falang
flinga
kamull
klunga
knippa
kohort
7farnöte
folkhop
kotteri
samling
8fiskstim
flockull
härskara
sällskap
9avdelning
11folksamling