menu dblex
4lugn
5apati
6lättja
7tröghet
8indolens
sinnesro
stoicism
såsighet
9maklighet
sävlighet
10liknöjdhet
passivitet
11orubblighet
12bekvämlighet
senfärdighet
13kallblodighet
kallsinnighet