menu dblex
5binda
hålla
kedja
länka
nagla
6snärja
tjudra
7fängsla
8fastlåsa
9fasthålla
fastkedja
fastnagla
klavbinda
omslingra