menu dblex
4lyda
låta
tåla
5utstå
6fördra
smälta
svälja
7tillåta
uthärda
8fördraga
samtycka
tolerera
9acceptera
resignera