menu dblex
4hull
olja
smet
smör
talg
tran
5flott
fläsk
ister
salva
smult
späck
6pomada
smörja
7flottyr
8kosmetik
9fettämnen
10briljantin
smörjmedel