menu dblex
3fel
4foul
skev
5dålig
falsk
galen
ojust
orätt
osann
tokig
6abnorm
absurd
avvita
barock
defekt
diktad
skadad
7bakfram
befängd
fläckig
förvänd
inexakt
oriktig
orimlig
rasande
8förfelad
obefogad
9felaktigt
inadekvat
inkorrekt
oegentlig
onöjaktig
opålitlig
uppdiktad
11bristfällig
ofullkomlig
orättfärdig
osannfärdig
regelvidrig
underhaltig
12oregelmässig
ovederhäftig
regelstridig
14otillförlitlig