menu dblex
3het
4sjuk
6hetsig
7hektisk
8feberhet
feberröd
pyretisk
9blossande
10feberaktig