menu dblex
3tag
4sätt
5fason
later
manér
ovana
skick
vanor
6frihet
gester
ovanor
7ordning
tilltag
åthävor
8beteende
friheter
rörelser
åtbörder
10krumbukter
uppförande
11uppträdande
12levnadsvanor
14kroppsrörelser