menu dblex
4bäva
5avsky
bävan
panik
rädas
6frukta
rädsla
skräck
terror
ångest
7farhåga
fruktan
8farhågor
förfäran
hemskhet
räddhåga
9ryslighet
styggelse
10dödsångest
11bestörtning
kusligheter
ohygglighet
rysligheter
13förskräckelse
ohyggligheter
16vedervärdigheter