menu dblex
3båt
eka
köl
4bark
jakt
mefa
pråm
slup
ubåt
yawl
5brigg
djonk
drake
färja
galär
jolle
kajak
kanot
ketch
skepp
skuta
snipa
tramp
yacht
6galeas
galeja
jagare
koster
kutter
livbåt
slända
snurra
tender
valbåt
ångare
7barkass
ekstock
farkost
folkbåt
fregatt
korvett
lotsbåt
roddbåt
skonare
skonert
starbåt
svävare
trålare
8fiskebåt
fyrskepp
kanonbåt
kryssare
motorbåt
segelbåt
9barkskepp
bogserbåt
isbrytare
skeppsbåt
slagskepp
stjärnbåt
torpedbåt
trollunge
vattenbåt
vedettbåt
10lastfartyg
linjeskepp
minsvepare
oljetanker
patrullbåt
segelkanot
segelskuta
skolfartyg
tankfartyg
11blekingseka
fullriggare
kanadensare
krigsfartyg
linjefartyg
motorfartyg
oceanångare
pansarskepp
segelfartyg
trampfartyg
trängfartyg
örlogsskepp
12hangarfartyg
havskryssare
minutläggare
motorseglare
olympiajolle
skonertskepp
örlogsfartyg
13handelsfartyg
14motortorpedbåt
neptunkryssare
15långedragsjulle
16landsättningsbåt
passagerarfartyg
östersjökryssare
17skärgårdskryssare