menu dblex
2go
3huj
liv
4driv
élan
fräs
gång
hast
iver
kläm
lopp
nerv
resa
ruff
sats
takt
verv
5drift
fjong
fläng
kraft
rusch
ruter
speed
stake
tempo
tryck
6ansats
bravur
energi
rutsch
sprutt
språng
sprätt
trafik
7brådska
dynamik
elakhet
raskhet
rörelse
schvung
sjöfart
8fermitet
flinkhet
rotation
snabbhet
9hastighet
hålligång
livlighet
10driftighet
intensitet
11livaktighet
skyndsamhet