menu dblex
3oro
4fasa
5aning
bävan
6dubier
rädsla
skräck
tvekan
tvivel
7fruktan
ängslan
8bekymmer
farhågor
ovisshet
räddhåga
spänning
9byxångest
misstanke
10ängslighet
12betänklighet
14betänkligheter