menu dblex
4torr
trög
6nykter
saklig
tråkig
8prosaisk
snustorr
9förtorkad
10jordbunden
11oföretagsam
rutinmässig