menu dblex
5hätsk
6bigott
ilsken
nitisk
rabiat
vurmig
7enveten
inbiten
lågande
ortodox
8glödande
selotisk
svärmisk
trosviss
tygellös
9brinnande
dogmatisk
frenetisk
oresonlig
stormande
trosblind
tvättäkta
överspänd
10förblindad
hänsynslös
intolerant
oförsonlig
omedgörlig
rättroende
11blodsnitisk
lidelsefull
ofördragsam
passionerad
upphetsande
13oefterrättlig