menu dblex
5famos
ökänd
6bekant
berömd
7ryktbar
8beryktad
9vanryktad
välbekant
10namnkunnig
11framstående