menu dblex
3håg
4gåva
lust
ådra
5anlag
huvud
natur
tycke
6talang
7böjelse
förmåga
handlag
lätthet
tendens
8kallelse
läggning
9begåvning
förkärlek
10benägenhet
lämplighet
11disposition