menu dblex
3bas
4term
5orsak
6detalj
förman
ledare
moment
7element
storhet
9anledning
komponent
10ingrediens
11beståndsdel
determinant
förhållande
verkmästare
12arbetsledare
multiplikand
omständighet
13multiplikator
19tryckeriverkmästare
20tryckeriföreståndare