menu dblex
3ram
4real
sann
viss
äkta
5given
reell
6genuin
saklig
trogen
7absolut
aktuell
avgjord
bevisad
formlig
gripbar
grundad
konkret
positiv
verklig
8bevislig
effektiv
egentlig
objektiv
påtaglig
9befintlig
historisk
inträffad
materiell
nuvarande
10matematisk
11fullständig
förefintlig
handgriplig
12föreliggande
17verklighetstrogen