menu dblex
5tanig
6abnorm
7förväxt
gänglig
oklippt
otuktad
ovårdad
8igenväxt
vanskapt
9igengrodd
onaturlig
skranglig
vildvuxen
övervuxen
10deformerad
missbildad