menu dblex
2ju
3nog
5visst
6säkert
7javisst
minsann
8faktiskt
förvisst
givetvis
9onekligen
verkligen
10bevisligen
självklart
säkerligen
11sannerligen
självfallet
visserligen
12naturligtvis
13otvivelaktigt