menu dblex
4exil
9ostracism
utvisning
10landsflykt
utstötande
11avlägsnande
deportation
12expatriering
15landsförvisning