menu dblex
2yr
4blyg
5borta
brydd
oklar
oroad
rörig
vilse
6brokig
disträ
hattig
konfys
oredig
osäker
panisk
rådlös
slagen
ställd
surrig
vilsen
vimsig
virrig
7bestört
generad
grumlig
kaotisk
kollrig
onykter
oordnad
perplex
rådvill
snurrig
stormig
svamlig
yrvaken
8förlägen
trasslig
9altererad
förtumlad
invecklad
omtöcknad
vansinnig
villrådig
10bortkommen
förbryllad
handfallen
meningslös
tankspridd
vettvillig
11bortkollrad
distraherad
konfunderad
12konsternerad
tilltrasslad
tumultuarisk
vimmelkantig
13desorienterad
oefterrättlig
sammanblandad
uppochnedvänd
15osammanhängande
sinnesförvirrad
svåröverskådlig