menu dblex
4akta
5gömma
lagra
rädda
spara
vårda
värna
6bevara
skydda
7behålla
parkera
8arkivera
deponera
förvaras
9innesluta
10konservera
magasinera
preservera
tillvarata