menu dblex
6skämma
stympa
8feltolka
fördärva
förfuska
försämra
förvrida
förvända
förändra
9bortfuska
färglägga
förfalska
förställa
förvränga
snedvrida
vanställa
10korrumpera
misshandla
13felframställa