menu dblex
4verk
5regim
6kansli
7ekonomi
fögderi
ledning
skötsel
överhet
8inseende
regering
skötande
styrelse
9direktion
magistrat
omvårdnad
10bestyrelse
ämbetsverk
11handhavande
hushållning
överledning
12riksstyrelse
överinseende
14administration
16statsförvaltning