menu dblex
4leda
5sköta
styra
utöva
6handha
7bekläda
bestyra
förestå
8bestrida
dirigera
handhava
9disponera
ombestyra
ombesörja
uppehålla
10omhänderha
12administrera