menu dblex
6föröka
skärpa
stegra
7uppamma
8förstora
försvåra
försämra
9aggravera
överdriva
10tillspetsa
underblåsa