menu dblex
4avig
skev
5dålig
falsk
galen
tokig
vrång
6abnorm
absurd
avvita
syndig
7bakvänd
befängd
lastbar
onormal
oriktig
pervers
rasande
8felaktig
förryckt
oformlig
olämplig
underlig
vanartad
vanartig
9förvriden
onaturlig
10abderitisk
depraverad
missriktad
snedvriden
vansläktad
11perverterad