menu dblex
2
4tyna
5torka
6avtyna
krympa
vissna
7avmagra
8förtorka
skrumpna
9atrofiera
borttorka
förkrympa
försmäkta
förtorkas
förvissna
nervissna
10atrofieras
degenerera
förkrympas
11degenereras