menu dblex
3agg
4harm
5galla
ilska
vrede
6anstöt
ovilja
7förtret
misshag
8grämelse
missnöje
9bitterhet
10förargelse
stuckenhet
11förbittring
förnärmelse
indignation
12ressentiment