menu dblex
5malör
7förtret
missöde
9fatalitet
olägenhet
tråkighet
10förargelse
15förtretligheter