menu dblex
3kär
7belåten
betagen
intagen
8betuttad
hängiven
9charmerad
förälskad