menu dblex
4klok
8framsynt
9försiktig
omtänksam
10förståndig
11förutseende
12eftertänksam
samvetsgrann