menu dblex
5bistå
freda
frita
hylla
hägna
hävda
vakta
värja
värna
6bevara
rentvå
skydda
7avvärja
fritaga
förorda
gardera
omhulda
ursäkta
8beskydda
beskärma
förfäkta
urskulda
9disputera
företräda
protegera
vindicera
11rättfärdiga
12rekommendera
vidmakthålla