menu dblex
4klen
matt
svag
usel
5dålig
sämre
8medtagen
svidande