menu dblex
3bro
4gång
hall
5entré
svale
6bislag
farstu
förrum
ingång
tambur
trappa
7förhall
kapprum
veranda
8trapphus
vestibul
vindfång
9utbyggnad
11förstukvist
trappavsats
12trappuppgång