menu dblex
3öda
4paja
tära
5bryta
grusa
härja
panga
sabba
skada
slopa
slösa
utöda
välta
6bränna
fläcka
föröda
krossa
kvadda
rasera
skämma
skövla
spilla
stympa
störta
7angripa
förgöra
förinta
förnöta
förtida
förtära
nedriva
plundra
ruinera
skämmas
spränga
stjälpa
utplåna
8demolera
fördärva
förfuska
förhärja
förpesta
förslösa
lemlästa
makulera
nedbryta
omstörta
sabotera
skamfila
splittra
spoliera
tilltyga
ödelägga
9bortslösa
destruera
förstöras
kullkasta
ramponera
torpedera
vanställa
10korrumpera
kullstörta
misshandla
obliterera
undergräva
11odugliggöra
omintetgöra
sönderbryta
sönderfräta
sönderskära
söndertrasa
underminera
vandalisera
12oskadliggöra
13tillintetgöra