menu dblex
6besked
9åläggande
10befallning
föreskrift
11tillsägelse